Από σήμερα η Λέρος Μαρίνα Εύρος Ν.Α.Ε. απλοποίησε τον τιμοκατάλογο της! Στόχος μας είναι η μακροπρόθεσμη ενοποίηση των τιμοκαταλόγων, θάλασσας και στεριάς, προκειμένου να λυθούν πολλά προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω των δύο καταλόγων.

Έτσι λοιπόν εφαρμόζουμε, από σήμερα, 25% έκπτωση επί των αναγραφομένων τιμών για όλα τα συμβόλαια παραμονής στη ξηρά! Παράλληλα συνεχίζουμε την υπάρχουσα προσφορά, 25% έκπτωσης επί των αναγραφομένων τιμών για όλα τα συμβόλαια παραμονής στη θάλασσα κατά την περίοδο 15 Οκτωβρίου 2010 έως και 15 Μαρτίου 2011.

Μετά από 4 χρόνια λειτουργίας του λιμανιού μας, μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως η μαρίνα μας είναι το ασφαλέστερο καταφύγιο στο Αιγαίο για τον ελλιμενισμό του σκάφους σας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξη και την κατανόησή σας.

Υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά ώστε να αναβαθμίσουμε και να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την παροχή υπηρεσιών μας, εξασφαλίζοντας έτσι για εσάς μια ευχάριστη, ασφαλή και άνετη διαμονή.