Γαλάζια Σημαία

“Οι Γαλάζιες Σημαίες (Blue Flags) είναι ένα σύμβολο ποιότητας που απονέμεται σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες διαχειριζόμενες από παράκτιους δήμους, ξενοδόχους ή και άλλους φορείς, με βάση αυστηρά κριτήρια. Πρόκειται για ένα εθελοντικό πρόγραμμα που αποτελεί μία πρότυπη περιβαλλοντική δράση για ακτές με μεγάλο αριθμό λουόμενων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά στη Γαλλία το 1985. Η επίσημη έναρξη του ήταν στις 5 Ιουνίου 1987 (Διεθνής ημέρα περιβάλλοντος) με την παρουσίαση του στο Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα το πρόγραμμα των γαλάζιων σημαιών υπάρχει σε 39 χώρες παγκοσμίως με 3.200 βραβευμένες ακτές και μαρίνες.

Διεθνής διαχειριστής του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Foundation for Environmental Education ή FEE), το οποίο βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους κατά τόπους διαχειριστές. Το ίδρυμα αυτό είναι υπεύθυνο και για τη περιοδική αναμόρφωση των κριτηρίων βράβευσης.” (πηγή : Wikipedia )

Το πρόγραμμα “Γαλάζια Σημαία”

Η “Γαλάζια Σημαία” είναι το πιο αναγνωρισμένο και δημοφιλές διεθνές οικολογικό σύμβολο της ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987 στις παραλίες και τις μαρίνες που πληρούν τις αυστηρές της απαιτήσεις. Προϋπόθεση για την βράβευση μιας ακτής με τη “Γαλάζια Σημαία” είναι η ποιότητα του νερού να είναι “Εξαιρετική”. Καμία άλλη ταξινόμηση ποιότητας, ακόμη και “ωραία”, δεν γίνεται αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Για να βραβευθεί μια παραλία πρέπει να πληροί συνολικά 33 κριτήρια (25 για μαρίνες) που αφορούν την καθαριότητα, την οργάνωση, την πληροφόρηση, την ασφάλεια των κολυμβητών και επισκεπτών, την προστασία των παράκτιων φυσικών πόρων και των παράκτιων περιοχών και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Ιδρυτής και διεθνής συντονιστής του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (FEE), με έδρα τη Δανία, με μέλη 73 χώρες από όλες τις ηπείρους. Εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (EEPF), την παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση στη χώρα (από το 1951), η οποία φέτος συμπληρώνει 66 χρόνια αδιάλειπτης δραστηριότητας σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε έργα προστασίας της φύσης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Με 5 διαχρονικά δίκτυα που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και γενικές πληροφορίες και ευαισθητοποίηση.

Βράβευση της Μαρίνας Λέρου με Γαλάζια Σημαία

Η Μαρίνα Λέρου είναι υπερήφανο μέλος του προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες”, και βραβεύεται συνεχώς από το 2014, εκπληρώνοντας τις αυστηρές απαιτήσεις του FEE και (HSPN) και εστιάζοντας στα περιβαλλοντικά πρότυπα των συστημάτων ανακύκλωσης, διαχείρισης και επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων, την απομάκρυνση των λιπαρών απορριμμάτων από τα σκάφη, την καθαρότητα του νερού της μαρίνας, την εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων σε όλες τις περιοχές κλπ.

Η Μαρίνα Λέρου έχει βραβευτεί με Γαλάζια Σημαία για τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017 και είναι και πάλι υποψήφια για τη Γαλάζια Σημαία του 2018, διατηρώντας τη σημαία να κυματίζει με την ελπίδα για ένα ασφαλέστερο περιβάλλον.