Ετήσια Εκπαίδευση

Από το 2013, η Ομάδα Αντιρύπανσης της Μαρίνας Λέρου συμμετέχει στην ετήσια πρακτική αντιμετώπισης περιστατικών πετρελαιοκηλίδας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται με τη βοήθεια των Συμβούλων Προστασίας Περιβάλλοντος “ΜΕΤΟΠΗ”, περιλαμβάνει δύο μέρη, θεωρητικό και πρακτικό.

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης, το προσωπικό ενημερώνεται για τις πιθανές πηγές ρύπανσης εντός και πλησίον της Μαρίνας, τη συμπεριφορά όλων των αποβλήτων πετρελαιοειδών όταν εισέρχονται στο θαλάσσιο περιβάλλον, τις νέες μεθόδους και τεχνικές αντιμετώπισης της ρύπανσης, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης συμβάντων ανάλογα με κάθε σενάριο.

Το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης περιλαμβάνει ένα σενάριο ρύπανσης (διαρροή πετρελαίου) εντός της περιοχής ευθύνης της Μαρίνας και την ενεργοποίηση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης πετρελαιοκηλίδας, το οποίο περιλαμβάνει την τοποθέτηση πετρελαϊκού φράγματος 150 μέτρων με την κατάλληλη αγκύρωση, όπως θα είχε γίνει σε πραγματικό περιστατικό.