Σχέδιο Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης

Η Μαρίνα Λέρου, κατέχει περήφανα ένα από τα δεκαπέντε πιστοποιημένα σχέδια αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων.

Η Μαρίνα Λέρου διαθέτει τον εξοπλισμό και την ικανότητα να αντιδρά γρήγορα και αποτελεσματικά σε κάθε είδους θαλάσσια ρύπανση και να αναλάβει διαδικασίες αντιρύπανσης όχι μόνο εντός των εγκαταστάσεων της Μαρίνας αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ένα σημαντικό μέρος του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της πετρελαιοκηλίδας είναι η εκπαίδευση που γίνεται κάθε χρόνο με τη βοήθεια και την καθοδήγηση της ΜΕΤΟΠΗ-Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος, με την οποία η αντιρρυπαντική ομάδα της Λέρου Μαρίνας συνεχίζει να εξελίσσει τις γνώσεις της σε νέα συστήματα και Τεχνικές.

Η παραπάνω εκπαίδευση χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί με δύο περιστατικά που έλαβαν χώρα στη Λέρο και στα οποία η Ομάδα Αντιρύπανσης της Μαρίνας Λέρου αντέδρασε γρήγορα και με επιτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ετήσια πρακτική, πατήστε ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά, πατήστε ΕΔΩ

Για υπηρεσίες αντιμετώπισης της ρύπανσης, επικοινωνήστε μαζί μας στο m.iatrou@lerosmarina.gr ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα:

+30 22470 24733, 26600, 26601