Η Μαρίνα Λέρου διαθέτει ένα ολοκληρωμένο, πιστοποιημένο σχέδιο για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά και διάθεση όλων των τύπων αποβλήτων.

Με τη βοήθεια συμβεβλημένων εξειδικευμένων εταιρειών, η Μαρίνα Λέρου είναι σε θέση να συλλέγει κοινά απορρίμματα, χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα, μπαταρίες και γενικά κάθε είδους απόβλητα που ένα σκάφος και το πλήρωμά του μπορεί να παράγει.

Με την βοήθεια και συμβουλευτική της “ΜΕΤΟΠΗ-Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος”, η Μαρίνα Λέρου έχει εκδώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, με στόχο τους ασφαλέστερους τρόπους συλλογής, διαχείρισης και ανακύκλωσης όλων των τύπων αποβλήτων.